Đăng nhập

Đăng ký

Đăng nhập

Đăng ký

Đổi mới đột phá trong tầm tay của bạn.

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Tư Vấn
Đào tạo
Phân Phối
Venture Capital

Chúng Tôi Là Ai

Sự tiện lợi, hợp tác và kết nối rộng là các giá trị cốt lõi của  tôi. Khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ mạng lưới toàn cầu của  HMCA để đạt được những hiểu biết sâu sắc của các thị trường tiên tiến nhất thế giới và độc quyền truy cập vào các công nghệ và sự sáng tạo trong ngành y tế và đổi mới đô thị.

 

Chúng tôi phục vụ khách hàng để nắm bắt được các công nghệ hàng đầu toàn cầu với tư vấn cụ thể theo ngành. Hợp tác với Hoa Kỳ, Châu Âu và các doanh nghiệp hàng đầu Châu Á, chúng tôi giúp khách hàng đáp ứng nhu cầu với tốc độ cạnh tranh và giá cả phải chăng.

Đối tác của chúng tôi

New_Lab_Logo_2017
Facebook-biểu tượng
ezgif.com-webp-to-PNG